Obhajoba v trestním řízení

Obhajoba v trestním řízení

V oblasti trestního práva se zaměřujeme na nenásilnou trestnou činnost, zejména na obhajobu při obvinění z hospodářské trestné činnosti, často označované jako trestná činnost „bílých límečků – White Collar Crimes“. Právní služby poskytujeme zejména v případech obvinění z trestných činů: zpronevěry, podvodu, pojistný podvodu, úvěrový podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, porušení povinnosti při

Pracovně právní agenda a spory

V rámci naší právní praxe poskytujeme komplexní služby v oblasti pracovního práva, které zahrnují jak běžnou pracovně právní agendu, tak zastoupení v pracovně právních sporech. Pracovně právní agenda zahrnuje široké spektrum otázek, od přípravy pracovních smluv a interních pracovních předpisů, přes poradenství v otázkách pracovní doby, odměňování, dovolených a ochrany osobních údajů, až po poradenství

Daňové poradenství

Daňové poradenství je poskytováno dle zák. č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Zpracování daňových přiznání

V rámci poskytování našich odborných služeb pro Vás průběžně (měsíčně nebo kvartálně) zpracujeme a podáme: • daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a to včetně kontrolního a souhrnného hlášení • daňové přiznání k dani spotřební a ekologickým daním Dále pro Vás zpracujeme a podáme: • daňové přiznání k dani fyzických osob • daňové přiznání