Obhajoba v trestním řízení

Daňové poradenství

Daňové poradenství je poskytováno dle zák. č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Poradenství v otázkách správního práva

Naše kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti správního řízení i dalších postupů dle správního řádu a dále zkušenosti v oblasti správního trestání, což představuje poměrně specifickou oblast správního práva prolínající se mj. i s právem trestním. Díky své mnohaleté praxi v oblasti správního práva mohu nahlížet na problematiku z více úhlů pohledu, dovedu zhodnotit situaci,

Zpracování daňových přiznání

V rámci poskytování našich odborných služeb pro Vás průběžně (měsíčně nebo kvartálně) zpracujeme a podáme: • daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a to včetně kontrolního a souhrnného hlášení • daňové přiznání k dani spotřební a ekologickým daním Dále pro Vás zpracujeme a podáme: • daňové přiznání k dani fyzických osob • daňové přiznání