Daňové poradenství

Daňové poradenství

Daňové poradenství je poskytováno dle zák. č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Zpracování daňových přiznání

V rámci poskytování našich odborných služeb pro Vás průběžně (měsíčně nebo kvartálně) zpracujeme a podáme: • daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a to včetně kontrolního a souhrnného hlášení • daňové přiznání k dani spotřební a ekologickým daním Dále pro Vás zpracujeme a podáme: • daňové přiznání k dani fyzických osob • daňové přiznání