Pracovně právní agenda a spory

V rámci naší právní praxe poskytujeme komplexní služby v oblasti pracovního práva, které zahrnují jak běžnou pracovně právní agendu, tak zastoupení v pracovně právních sporech. Pracovně právní agenda zahrnuje široké spektrum otázek, od přípravy pracovních smluv a interních pracovních předpisů, přes poradenství v otázkách pracovní doby, odměňování, dovolených a ochrany osobních údajů, až po poradenství v otázkách ukončení pracovního poměru. V případě pracovně právních sporů poskytujeme našim klientům zastoupení před soudy a jinými institucemi. Zabýváme se řešením sporů týkajících se například neoprávněného výpovědi, diskriminace na pracovišti, neplacení mzdy, nebo náhrady škody.  Naším cílem je poskytnout vám kompetentní a efektivní zastoupení, ať už jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec, a pomoci vám navigovat složitým světem pracovního práva.