+420 226 886 377

Pracovně právní agenda a spory

6790934_xxl

Řešíme spory zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Pomáháme při řešení zaměstnaneckých sporů, pracovních smluv, výpovědí nebo taky s tvorbou vnitřních směrnic a pracovních řádů. V pracovním právu zastupujeme klienty jak z řad zaměstnanců, tak zaměstnavatelů.

Pracovně-právní oblast je jednou z nejdůležitějších oblastí jak činnosti zaměstnavatelů, tak života zaměstnanců. Oběma skupinám klientů proto věnujeme maximální péči a usilujeme a řešení situací s důrazem na dlouhodobý přínos a eliminaci rizik.

S čím Vám můžeme pomoci:

Navrhneme pro Vás jako zaměstnavatele pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a jinou pracovněprávní dokumentaci – pracovní řády, vnitřní směrnice.

Rádi zrevidujeme zaměstnancům pracovní smlouvy a jiné dokumenty a poradíme, co ještě akceptovat a proč jít případně raději hledat zaměstnavatele o dům dál. Navrhneme pro Vás nejvhodnější způsob ukončení pracovního poměru. Sepíšeme výpověď z pracovního poměru či okamžité zrušení z pracovního poměru a doporučíme, kdy je nejvhodnější pracovní poměr ukončit raději dohodou o ukončení pracovního poměru. Poradíme při organizačních změnách na pracovišti, vyplácení odstupného.

Dále pomáháme při řešení sporů z pracovněprávních vztahů a zastupujeme v pracovněprávních sporech.
Můžeme Vás zastoupit ve sporu o platnost výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru nebo jiného způsobu zrušení pracovního poměru. Právní podporu Vám poskytneme i v řízeních o nezaplacenou mzdu/plat, ale i náhradu škody z pracovněprávních vztahů.

Bohaté zkušenosti máme i s pracovněprávními vztahy úředníků dle zákona o úřednících územních samosprávných celků a jejich zastupováním v řízeních před soudy, a to jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele.

 

Co nabízíme:

 • pracovněprávní agenda
 • audit pracovně-právní dokumentace
 • řešení pracovních sporů
 • příprava smluv
 • pracovní poměry zaměstnanec x zaměstnavatel
 • problematika mezd a odstupného
 • vyhotovení právních rozborů a stanovisek k Vaší věci
 • zastoupení Vaší osoby v pracovněprávních sporech před soudy a jinými k tomu příslušnými subjekty
 • zajištění právních služeb spojených s vedením pracovněprávní agendy
 • sepis pracovních smluv a dohod, dalších smluvních typů
 • řešení problematiky závazkových právních vztahů upravených zákoníkem práce
 • řešení problematiky odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrady škody
 • řešení problematiky nároků z neplatného skončení pracovního poměru.