Zpracování daňových přiznání


V rámci poskytování našich odborných služeb pro Vás průběžně (měsíčně nebo kvartálně) zpracujeme a podáme:
• daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a to včetně kontrolního a souhrnného hlášení
• daňové přiznání k dani spotřební a ekologickým daním

Dále pro Vás zpracujeme a podáme:
• daňové přiznání k dani fyzických osob
• daňové přiznání k dani právnických osob
• daňové přiznání daně z nemovitostí
• daňové přiznání silniční daně
• ostatní daňová tvrzení a vyúčtování