Obhajoba v trestním řízení

V oblasti trestního práva se zaměřujeme na nenásilnou trestnou činnost, zejména na obhajobu při obvinění z hospodářské trestné činnosti, často označované jako trestná činnost „bílých límečků – White Collar Crimes“. Právní služby poskytujeme zejména v případech obvinění z trestných činů: zpronevěry, podvodu, pojistný podvodu, úvěrový podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození věřitele, zvýhodňování věřitele, pletichy v insolvenčním řízení, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, neoprávněné podnikání, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, zneužití informace v obchodním styku, zneužití postavení v obchodním styku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, poškození finančních zájmů Evropské unie, přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, a mnohé další.