Obhajoba v trestním řízení

Zaměřujeme se na nenásilnou trestnou činnost.

V oblasti trestního práva se zaměřujeme zejména na obhajobu při obvinění z hospodářské trestné činnosti, často označované jako trestná činnost „bílých límečků – White Collar Crimes“.

Součástí obhajoby je samozřejmě i příprava veškerých podání (kromě trestních oznámení, zejména řádných a mimořádných opravných prostředků, a to včetně ústavních stížností).

Již při podání vysvětlení dohlížíme na to, aby postup orgánů činných v trestním řízení byl v souladu s předpisy a aby Vám nebyly kladeny nepřípustné a zakázané otázky.

Můžeme Vám pomoci během všech fází trestního řízení, ať již jako Váš advokát při podání vysvětlení na policii nebo jako Váš obhájce od zahájení trestního stíhání až po vykonávací a dovolací řízení.

 

Právní služby poskytujeme zejména v případech obvinění z trestných činů:

 • zpronevěry
 • podvodu
 • pojistného, úvěrového  nebo dotačního podvodu
 • legalizace výnosů z trestné činnosti
 • porušení povinnosti při správě cizího majetku
 • poškození či zvýhodňování věřitele
 • pletichy v insolvenčním řízení
 • zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně
 • porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
 • neoprávněné podnikání
 • zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
 • zneužití informace či postavení v obchodním styku
 • zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
 • pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
 • poškození finančních zájmů Evropské unie
 • přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, a mnohé další.