+420 226 886 377

Služby

Zaměřujeme se na nenásilnou trestnou činnost.

Řešíme spory zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Daňové poradenství je poskytováno dle zák. č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Naše kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti správního řízení i dalších postupů dle správního řádu a dále zkušenosti v oblasti

V rámci poskytování našich odborných služeb pro Vás průběžně (měsíčně nebo kvartálně) zpracujeme a podáme: daňové přiznání k dani z

Odborné a profesionální zastupování

O Vaše účetnictví a mzdovou agendu bude odborně postaráno.