+420 226 886 377

Daňové poradenství

businessman-using-computer-to-analyses-marketing-data_t20_P37ykQ (422x282)

Daňové poradenství

je poskytováno dle zák. č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Daňovým poradenstvím je poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen „daně“), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen „daňové poradenství“) poskytované daňovým poradcem zapsaným v seznamu daňových poradců.

Profese daňového poradenství je upravena zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Vlastní rozsah činnosti daňových poradců je formulován jako „poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb (dále jen daně), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisí (dále jen daňové poradenství)”.

Působnost daňových poradců je tedy značně rozsáhlá a přesahuje pouhé vyplnění daňového přiznání. Daňoví poradci působí převážně v oblasti daní a účetnictví, jako odborníci poskytující komplexní servis, zahrnující zastupování klienta, poradenství, ekonomické a daňové plánování, zpracování účetnictví, kontrolní činnosti apod. Mnohé z těchto aktivit na trhu nabízejí i další subjekty. U daňových poradců je však tento servis nabízen převážně v rámci působnosti zákona 523/1992 Sb., a to má za následek zpřesnění některých prvků vztahu poradce a klienta. Zákon totiž ukládá některá práva a povinnosti, a dává tak klientům záruky, které by u služby poskytnuté na např. na základě Živnostenského zákona neměli. Zákon jasně stanovuje daňovému poradci např. povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s daňovým poradenstvím dozvěděl.

Daňový poradce také odpovídá za škodu, která klientovi v souvislosti s daňovým poradcem vznikne.

V této oblasti nabízíme:

  • zpracování daňového přiznání právnických a fyzických osob;
  • poradenství v oblasti daní (daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, silniční daně a dalších daní);
  • poradenství při zakládání, přeměnách, fúzích a prodejích společností;
  • poradenství v mezinárodních daňových otázkách;
  • strategické plánování vývoje společnosti s využitím daňových možností;
  • poradenství v oblasti daně ze závislé činnosti, sociálního pojištění, pracovního práva;
  • komunikace s finančním úřadem, zastupování při daňových kontrolách

Vzhledem k naší dlouholeté zkušenosti v oblasti daňového poradenství můžeme nabídnout různé varianty daňového poradenství zaměřené na konkrétní podmínky klienta. Můžeme se věnovat jen určitým problematickým oblastem, které byly definovány klientem, nebo sami provést analýzu účetnictví s vyhodnocením daňových rizik a s navržením postupů k jejich řešení. Naše služby pak mohou být poskytovány formou jednorázového, průběžného, či speciálního poradenství, nebo formou zpracování daňového přiznání.