+420 226 886 377

Změna výše náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného od 1. 1. 2023

cestovní náhrady

Od 1. 1. 2023 se mění sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a výše stanovené průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023. Ke změně došlo na základě vyhlášky č. 467/2022 Sb., která byla zveřejněna dne 30. 12. 2022 ve Sbírce zákonů publikované v částce 209 Sbírky zákonů roku 2022.

S účinností od 1. 1. 2023 je:

 

https://www.audiatur.cz/wp-content/uploads/2022/03/IMG_9493_1.jpg

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel:

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč (dosud 1,30) ,
b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč (dosud 4,70).

 

Cena PHM: 

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 ZP věty třetí zákoníku práce činí:

a) 41,20 Kč (dosud 37,10 Kč) za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 45,20 Kč (dosud 40,50 Kč) za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 44,10 Kč (dosud 36,10 Kč) za 1 litr motorové nafty,
d)  6,00 Kč (dosud 6,00 Kč) za 1 kilowatthodinu elektřiny.

 

Stravné: 

Za každý den pracovní cesty dle § 163 odst. 1 ZP pro zaměstnance mzdové sféry (§ 109 odst. 3 ZP) – “nestátní zaměstnanci”
a) 129 Kč (dosud 120), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 196 Kč (dosud 181), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 307 Kč (dosud 284), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

déle než 18 hodin.

Za každý den pracovní cesty dle § 176 odst. 1 ZP pro zaměstnance platové sféry (§ 109 odst. 3 ZP) – “státní zaměstnanci”
a) 129 až 153 Kč (dosud 120 – 142), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 196 až 236 Kč (dosud 181 – 219), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 307 až 367 Kč (dosud 284 – 340), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.