Daňovou kontrolu lze fakticky zahájit i telefonickou výzvou

Skutečný okamžik zahájení daňové kontroly vs místní šetření v rámci vyhledávací činnosti

V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28.07.2022 čj. 3 Afs 8/2020-41 dal soud za pravdu naší argumentaci, že správce daně překročil meze vyhledávací činnosti, když v rámci jím tvrzené vyhledávací činnosti zjevně také ověřoval konkrétní skutkové okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně, a zahájil tak fakticky daňovou kontrolu.