Zálohy na silniční daň splatné v průběhu roku 2022 byly prominuty

Z rozhodnutí ministra financí, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2022-06 dne 24. března 2022, došlo k prominutí záloh na silniční daň na zdaňovací období roku 2022, tedy záloh, které jsou splatné k 15.4, 15.7, 17.10, a 15.12.

Prominutí záloh se vztahuje na všechny poplatníky silniční daně. Silniční daň se bude hradit v termínu podání daňového přiznání za rok 2022, tedy do 31. ledna 2023. Je možné, že v průběhu roku dojde ke schválení novely zákona o silniční dani, kterou by mělo dojít ke zrušení silniční daně u vozidel do 12 tun. Vláda o tomto záměru informovala na svém webu v tiskové zprávě ze dne 9. března 2022.