+420 226 886 377

Podnikatelům v oblasti dopravy byl prominut úrok z prodlení a posečkání daně z přidané hodnoty

8378562_xxl-422x282

Ministr financí prominul podnikatelům v oblasti dopravy úrok z prodlení a úrok z posečkání daně z přidané hodnoty za zdaňovací období únor až srpen 2022, resp. I. a II. čtvrtletí roku 2022.

Z rozhodnutí ministra financí, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 2022-06 dne 24. března 2022 bude prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu nebo úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu, vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor až srpen 2022, popř. za zdaňovací období I. čtvrtletí 2022 nebo II. čtvrtletí 2022. Podmínkou prominutí je, že k úhradě daně, k níž se předmětný úrok váže, dojde nejpozději dne 31. 10. 2022. Plátce daně z přidané hodnoty nebo identifikovaná osoba musí skutečnost, že se na ni vztahuje osvobození, tedy že u nich převažující část příjmů pochází z podnikání v oblasti dopravy, oznámit správci daně při podání řádného nebo dodatečného daňového přiznání za dotčená zdaňovací období.