+420 226 886 377

Skutečný okamžik zahájení daňové kontroly vs místní šetření v rámci vyhledávací činnosti

Budova_Nejvyssiho_spravniho_soudu_celni_pohled__srpen_2006_

V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28.07.2022 čj. 3 Afs 8/2020-41 dal soud za pravdu naší argumentaci, že správce daně překročil meze vyhledávací činnosti, když v rámci jím tvrzené vyhledávací činnosti zjevně také ověřoval konkrétní skutkové okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně, a zahájil tak fakticky daňovou kontrolu.

Místní šetření, které bylo správcem daně vydáváno za vyhledávací činnost (což správci daně potvrdily postupně Odvolací finanční ředitelství i Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích sp.zn. 52 Af 9/2018), Nejvyšší správní soud označil za okamžik zahájení daňové kontroly (přesto, že nebyly naplněny formální požadavky zahájení daňové kontroly).

Nejvyšší správní soud svou argumentaci opřel zejména o své předchozí rozhodnutí ze dne 15. 3. 2022, čj. 7 Afs 39/2020-32.

S ohledem na změnu okamžiku zahájení daňové kontroly, bylo rozhodnutí správce daně o doměření daně shledáno Nejvyšším správním soudem jako rozhodnutí vydané až po uplynutí prekluzivní lhůty pro stanovení daně.     

Nejvyšší správní soud zde potvrzuje svoji argumentaci rozlišující vyhledávací činnost (=zjišťování a shromažďování podkladových informací či důkazních prostředků) a kontrolní činnost, která v sobě již zahrnuje i seznamování se s důkazy a jejich hodnocení.

Více v rozsudku NSS ze dne 28.07.2022 čj. 3 Afs 8/2020-41: 3 Afs 8/2020- 41 (nssoud.cz)