Správce daně nemůže odepřít nárok na odpočet daně pouze proto, že faktura nesplňuje předepsané podmínky dle směrnice o DPH.