+420 226 886 377

Veronika Michálková

Veronika MIchálková
  • asistentka jednatele,
  • asistentka advokáta

 


  • administrativní zajištění chodu a provozu kanceláře včetně vedení spisové agendy

V roce 2007 ukončila studium maturitní zkouškou na Integrované střední škole technické a ekonomické, obor veřejnosprávní činnost. Již během studia zjistila, že práce v kanceláři by jí bavila a díky tomu se pozdější zaměstnání stala i její zálibou.

První pracovní zkušenosti načerpala při dlouholeté práci na okresních soudech. Vypracovala se ze zapisovatelky na vedoucí kanceláře a protokolující úřednici a složila zároveň i odbornou zkoušku pro protokolující úředníky. Práce u soudu se jí ovšem zdála poněkud jednotvárná, a proto se posunula dále a přijala místo referentky majetku u Hasičského záchranného sboru. Další praxi získala při práci v advokátní kanceláři jakožto asistentka advokáta a v notářské kanceláři po úspěšném složení kvalifikační zkoušky jakožto notářská tajemnice.

Nyní se stala asistentkou advokáta v advokátní kanceláři Mgr. Jiřího Motičáka, a jednatele v daňově poradenské společnosti AUDIATUR s.r.o.

Veronika je ráda, že může být součástí tak skvělého týmu, kterému může poskytnout vynikající podporu a využít tak své dlouholeté zkušenosti z předchozích zaměstnání. Jejím cílem je, aby každodenní administrativní operace probíhaly hladce a efektivně.

Je cílevědomá žena, která, když si něco umane, jde si za tím i přes nemalé překážky, které jí přijdou do cesty. Je precizní a má dobré organizační schopnosti. Během jejího kariérního růstu získala dostatek znalostí v oblasti administrativních prací, osvojila si komunikaci s klienty, soudy, správními úřady a dalšími subjekty.