Mgr. Jiří Motičák

Motičák Jiří  

 

  • jednatel spol. Audiatur s.r.o. a Chebská účetní a poradenská s.r.o.
  • daňový poradce zapsaný v seznamu daňových poradců KDP ČR pod č. 3835
  • samostatný advokát zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č. 20753

 

 


Od roku 1994 se věnuje poskytování účetních služeb. V roce 2004 získal oprávnění k poskytování služeb daňového poradenství a od května 2023 pak oprávnění k poskytování advokátních služeb.

V daňové oblasti se specializuje na správu daní a daňový proces. Dále na daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob.

Je členem Sekce správy daní a poplatků, Sekce účetnictví a Sekce trestního práva Komory daňových poradců ČR

V rámci advokátní praxe se zaměřuje na hospodářské trestné činy, pracovní a správní právo.