Proč mít daňového poradce?

Poradce za vás sleduje všechny legislativní změny. Je přitom pojištěn proti případným škodám, je vázán profesní mlčenlivostí, jeho práce je zaštítěna Komorou. Využije ho podnikatel a firma každé velikosti.

Hlavní výhody daňového poradce

  1. Legislativní změny můžete úplně pustit z hlavy. Poradce musí složit profesní zkoušku, která dokládá jeho odbornost, a průběžně se vzdělávat.
  2. Neplatíte sankce za chyby způsobené poradcem. Povinné pojištění poradců kryje všechny daňové pokuty a penále, za které je zodpovědný.
  3. Můžete si být jisti mlčenlivostí i před úřady. Daňový poradce je vázaný profesní mlčenlivostí ohledně všech daňových záležitostí klienta.

*) zdroj www.kdpcr.cz

Více na KDP ČR