Dne 11. 3. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována novela vyhlášky č. 511/2021 SB., kterou se mění sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.