FAQS

Čím se liší daňový poradce a účetní?

Kompetence a povinnosti Daňový poradce Účetní
Vedení a kontrola účetnictví.
Zákonné právo poskytovat poradenství v daňových otázkách.
Prodloužený termín podání daňového přiznání o tři měsíce.
Pojištění proti škodám souvisejícím s výpočtem daní.
Povinnost mlčenlivosti vázaná zákonem.
Zastupování klientů před úřady, případně soudem.
Absolvent/ka zkoušky v oboru daňového poradenství.
*) zdroj www.kdpcr.cz Více na KDP ČR

Proč mít daňového poradce?

Poradce za vás sleduje všechny legislativní změny. Je přitom pojištěn proti případným škodám, je vázán profesní mlčenlivostí, jeho práce je zaštítěna Komorou. Využije ho podnikatel a firma každé velikosti. Hlavní výhody daňového poradce

  1. Legislativní změny můžete úplně pustit z hlavy. Poradce musí složit profesní zkoušku, která dokládá jeho odbornost, a průběžně se vzdělávat.
  2. Neplatíte sankce za chyby způsobené poradcem. Povinné pojištění poradců kryje všechny daňové pokuty a penále, za které je zodpovědný.
  3. Můžete si být jisti mlčenlivostí i před úřady. Daňový poradce je vázaný profesní mlčenlivostí ohledně všech daňových záležitostí klienta.
*) zdroj www.kdpcr.cz Více na KDP ČR

– otázka 1