Aktuálně v daních, účetnictví a právu

Aktualita

Aktualita

 • By Jiří Motičák
 • 16 Lis 2023
 • 0
Vítejte na Audiatur.cz! Vaše cesta k úspěchu v účetnictví, daních a právu začíná zde. Jsme tady, abychom vám pomohli navigovat v dynamickém a často složitém světě finančních a právních regulací. Chápeme, jak je důležité být včas informován o všech novinkách a změnách, které by mohly ovlivnit vaše podnikání. Proto se zavazujeme pravidelně aktualizovat naše obsahy […]
Daňovou kontrolu lze fakticky zahájit i telefonickou výzvou

Daňovou kontrolu lze fakticky zahájit i telefonickou výzvou

 • By Jiří Motičák
 • 14 Zář 2023
 • 0
Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 30. 5. 2023, čj. 57 Af 6/2022-135 rozhodl ve prospěch našeho klienta v otázce námi uplatněné prekluzivní lhůty pro stanovení daně, která správci daně uplynula v důsledku provádění “skryté daňové kontroly”.
Krajský soud v Plzni rozhodl o dalším případu skryté daňové kontroly

Krajský soud v Plzni rozhodl o dalším případu skryté daňové kontroly

 • By Jiří Motičák
 • 2 Čvn 2023
 • 0
Tento týden rozhodl Krajský soud v Plzni ve prospěch našeho klienta v otázce námi uplatněné prekluzivní lhůty pro stanovení daně, která správci daně uplynula v důsledku provádění “skryté daňové kontroly”.
Prodloužení lhůty pro doměření daně při mezinárodním dožádání není bezbřehé

Prodloužení lhůty pro doměření daně při mezinárodním dožádání není bezbřehé

 • By Jiří Motičák
 • 19 Kvě 2023
 • 0
V nedávném rozhodnutí Městského soudu v Praze byla projednávána otázka týkající se možnosti doměření daně při prodloužení prekluzivní lhůty při mezinárodním dožádání a důsledků na již podaná daňová tvrzení s uplatněným nárokem na odpočet, která nebyla dosud vyměřena v případech, kdy dožádání bylo následně posouzeno jako neúčelné.
Změna výše náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného od 1. 1. 2023

Změna výše náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravného od 1. 1. 2023

 • By Jiří Motičák
 • 9 Led 2023
 • 1
Od 1. 1. 2023 se mění sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a výše stanovené průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.
Ústavní soud se vyjádřil k autonomii vůle smluvních stran

Ústavní soud se vyjádřil k autonomii vůle smluvních stran

 • By Jiří Motičák
 • 13 Pro 2022
 • 0
Ústavní soud se v nálezu sp. zn. I. ÚS 550/22 vyslovil k autonomii vůle smluvních stran a potvrdil zde přednost ujednání smluvních stran před pohledem soudů. Myslím, že toto bude aplikovatelné i na prosazování pohledu správců daně, kteří si často utvoří svůj vlastní výklad, který je v rozporu se zamýšleným ujednáním smluvních stran. Ústavní soud na svých stránkách […]
Průměrná cena pohonných hmot za poskytnutí cestovních výdajů se mění

Průměrná cena pohonných hmot za poskytnutí cestovních výdajů se mění

 • By Jiří Motičák
 • 21 Srp 2022
 • 0
Dne 11. 3. 2022 byla ve Sbírce zákonů publikována novela vyhlášky č. 511/2021 SB., kterou se mění sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
Skutečný okamžik zahájení daňové kontroly vs místní šetření v rámci vyhledávací činnosti

Skutečný okamžik zahájení daňové kontroly vs místní šetření v rámci vyhledávací činnosti

 • By Jiří Motičák
 • 8 Srp 2022
 • 0
V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28.07.2022 čj. 3 Afs 8/2020-41 dal soud za pravdu naší argumentaci, že správce daně překročil meze vyhledávací činnosti, když v rámci jím tvrzené vyhledávací činnosti zjevně také ověřoval konkrétní skutkové okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně, a zahájil tak fakticky daňovou kontrolu.
Mění se pohled na uplatnění DPH u služeb poskytovaných obcemi obalovým společnostem

Mění se pohled na uplatnění DPH u služeb poskytovaných obcemi obalovým společnostem

 • By Jiří Motičák
 • 8 Dub 2022
 • 0
23.03.2022 byl projednán na Koordinačním výboru MF ČR s Komorou daňových poradců ČR příspěvek1) věnující se uplatnění DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem.
Podnikatelům v oblasti dopravy byl prominut úrok z prodlení a posečkání daně z přidané hodnoty

Podnikatelům v oblasti dopravy byl prominut úrok z prodlení a posečkání daně z přidané hodnoty

 • By Jiří Motičák
 • 6 Dub 2022
 • 0
Ministr financí prominul podnikatelům v oblasti dopravy úrok z prodlení a úrok z posečkání daně z přidané hodnoty za zdaňovací období únor až srpen 2022, resp. I. a II. čtvrtletí roku 2022.