Průběžné daňové poradenství

Daňové poradenství je poskytováno dle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.