Zálohy na silniční daň splatné v průběhu roku 2022 byly prominuty