+420 226 886 377

19 května, 2023

Prodloužení lhůty pro doměření daně při mezinárodním dožádání není bezbřehé

V nedávném rozhodnutí Městského soudu v Praze byla projednávána otázka týkající se možnosti doměření daně při prodloužení prekluzivní lhůty při mezinárodním dožádání a důsledků na již podaná daňová tvrzení s uplatněným nárokem na odpočet, která nebyla dosud vyměřena v případech, kdy dožádání bylo následně posouzeno jako neúčelné.